बचत सेवा

ग्राहक वर्गलाई छिटो छरितो तथा सरल ढंगले वित्तीय सेवाहरु प्रवाह गर्नका लागि तथा दैनिक रुपमा हुने कारोबारलाई व्यवस्थित ढंगले लेखाइन गर्न संस्थालाई पूर्ण रुपमा कम्प्युटराइज् गरिएको छ । यसको साथै ग्राहकसँगको वित्तीय कारोवारलाई विश्वसनीय तथा ब्यवस्थित गर्नको लागि बैंकिङ्ग सफ्टवेयर जडान गरिएको छ ।

उग्रतिर्थ पेन्सन बचत

उग्रतिर्थ पेन्सन बचत

बाल शैक्षिक बचत

बाल शैक्षिक बचत

नारी उत्थान तथा ज्येष्ठ बचत

नारी उत्थान तथा ज्येष्ठ बचत

किसान बचत

किसान बचत

साधारण बचत

साधारण बचत

उग्रतिर्थ विशेष बचत

उग्रतिर्थ विशेष बचत

उग्रतिर्थ कल बचत

उग्रतिर्थ कल बचत

सुपर सेभिङ्ग बचत

सुपर सेभिङ्ग बचत

मासिक त्रमिक बचत

मासिक त्रमिक बचत