गतिविधिहरु

उग्रतिर्थ साधारण सभा

सहकारी ऐन २०४८ अन्तर्गत स्थापना भएको यस उग्रतिर्थ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. नेपाल सरकारबाट वित्तीय कारोवार गर्न ईजाजत प्राप्त वित्तीय संस्था हो । यसको प्रधान कार्यालय बनेपा, काभ्रेमा अवस्थित छ । यस संस्थाको उच्च व्यवस्थापन तहमा वित्तीय संस्थामा लामो समयको कार्य अनुभव ह...

पुरा पढ्नुहोस

उग्रतिर्थ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि

सहकारी ऐन २०४८ अन्तर्गत स्थापना भएको यस उग्रतिर्थ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. नेपाल सरकारबाट वित्तीय कारोवार गर्न ईजाजत प्राप्त वित्तीय संस्था हो । यसको प्रधान कार्यालय बनेपा, काभ्रेमा अवस्थित छ । यस संस्थाको उच्च व्यवस्थापन तहमा वित्तीय संस्थामा लामो समयको कार्य अनुभव ह...

पुरा पढ्नुहोस

उग्रतिर्थ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि

सहकारी ऐन २०४८ अन्तर्गत स्थापना भएको यस उग्रतिर्थ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. नेपाल सरकारबाट वित्तीय कारोवार गर्न ईजाजत प्राप्त वित्तीय संस्था हो । यसको प्रधान कार्यालय बनेपा, काभ्रेमा अवस्थित छ । यस संस्थाको उच्च व्यवस्थापन तहमा वित्तीय संस्थामा लामो समयको कार्य अनुभव ह...

पुरा पढ्नुहोस
Load More